توضیحات

این سیفون مورد استفاده در روشویی پایه دار و کابینتی و سینک های تک لنگه هستند. کیفیت در لوله خرطومی سطح زیر آب و قطعات و.. باعث همخوانی بیشتر سیفون با بیشتر روشویی ها شده است. در ضمن این سیفون قابلیت کششی و تغییر در اندازه لوله از 35 cm تا 75cm را دارا میباشد.