توضیحات

سیفون مخزن بزرگ دوریکا به همراه سوسک استاپ یک انتخاب با کیفیت به همراه قیمتی ارزنده و دارای نشان استاندارد ایران است. که مناسب برای سینک های دو لگنه در مکان های مختلف می باشد. این محصول به دلیل برخوردار بودن از سوسک استاپ اجازه ی ورود سوسک ها را به داخل خانه نمی دهد.